วิธีเชื่อมต่อ ID เข้ากับ FACEBOOK

1. Login เข้า www.gworld.in.th แล้วเลือก Edit profile

2. คลิกที่ปุ่ม ^ ที่หัวข้อ SOCIAL CONNECTIONS จากนั้นคลิกที่

3. ระบบจะแสดงหน้าต่าง Facebook ขึ้นมาให้ Login
*หากใคร Login Facebook อยู่แล้วจะผ่านขั้นตอนนี้อัตโนมัติ
*หากหน้าต่างนี้ไม่แสดงให้ปลดบล็อค Popup ของ Web Browser

4. คลิกที่ OK เพื่ออนุญาตให้ GWorld เข้าถึงข้อมูล Facebook ของคุณ

5. ระบบจะกลับมาที่ www.gworld.in.th และแสดงสถานะการเชื่อมต่อ หากเชื่อมต่อสำเร็จระบบจะแสดงดังภาพ